ANKARA 2023 “CUMHURİYET’İN 100.YILI” MİLLİ PUL SERGİSİ TÜZÜĞÜ (IREX)

1. YER VE ZAMAN:  

Ankara 2023  ‘Cumhuriyetin 100.yılı‘ Milli Pul Sergisi, 20-30 EKİM 2023 tarihleri arasında Ulucanlar Cezaevi Müzesi – Şükriye Mah. Ulucanlar Cad. No:63 Altındağ/Ankarada düzenlenecektir. Sergi adı bu metinde kısaca “Ankara 2023” olarak anılacaktır

2. ORGANİZASYON VE PATRONAJ:  

Sergi, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. patronajında, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) tarafından organize edilecektir. 

3.KURALLAR:  

Ankara 2023 Sergisi şu kurallara göre yapılacaktır. 

 • FIP sergilerindeki Genel Kurallar (GREX) 
 • FIP yarışma sınıfındaki Genel Değerlendirme Kuralları (GREV) 
 • FIP Yarışma sınıfındaki Özel Değerlendirme Kuralları (SREV)  – FIP Sergilerindeki Filatelik Literatür Sınıfındaki ilave kurallar 
 • FIP Sergilerinde Kabul edilen Kartpostal sınıfı kuralları. 
 • TFD Sergilerinde Kabul edilen Efemera sınıfı kuralları.
 • Ankara 2023 Milli Pul Sergisi Özel Kuralları (IREX) 

4. KATILIMCILAR  

4.1 Sergiye, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin üyeleri  ve Organizasyon Komitesi tarafından davet edilen koleksiyonlar katılabilir.

Başvuru sahibi aynı zamanda koleksiyonun da sahibi olmak zorundadır. 

4.2 Her Yarışmacı sergiye en fazla 2 koleksiyon ile katılabilecektir.

Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde bu kuralı değiştirebilir. 

4.3Koleksiyon sahipleri isterlerse takma adla sergiye katılabilirler. Ancak, bu iştirakçilerin gerçek hüviyetlerinin Organizasyon Komitesi’nce bilinmesi zorunludur. 

4.4 FIP Kuralları gereğince, yarışmacılar daha önceki milli sergilerde Büyük Vermey ve üzeri madalya almışlarsa, istedikleri takdirde 5 panodan 8 panoya çıkabilirler. Ancak 8 panoya çıktıkları takdirde tekrar 5 panoya dönemezler. 

5. KATILIM ŞARTLARI  

5.1 Başvurular, bu sergi için hazırlanmış başvuru formları ve komiserler aracılığı ile yapılacaktır. Sergilenecek koleksiyonların başlangıç sayfaları, başvuru formuyla birlikte teslim edilecektir. 

5.2 Başvuru formları elektronik ortamda veya elle, büyük harfle doldurulacaktır. Başvuru formları en geç 31 Ağustos 2023 tarihinde dernek komiserleri vasıtasıyla sergi Genel Sekreteri’ne ulaştırılacaktır. 

5.3 Organizasyon Komitesinin, herhangi bir sebep belirtmeksizin başvuruyu kabul etme, reddetme veya pano kısıtlamasına gitme hakkı vardır. 

5.4 Başvurularda verilecek bilgiler ve sergi jürisi tarafından yapılacak değerlendirmeler TFDF arşivinde saklanacak, ancak üçüncü şahıslara gösterilmeyecek ve başka bir amaçla kullanılmayacaktır. 

6. KABUL BİLDİRİSİ  

6.1 Organizasyon Komitesi, katılımcıların başvurularına ve ayrılan pano adetlerine 20 Eylül 2023 tarihine kadar olumlu veya olumsuz cevabı, sergi komiserleri aracılığıyla e-posta yoluyla bildirecektir. 

7.1 Literatür ve Tek pano dışı tüm sınıflarda, katılım ücreti pano başına 100 TL’dir.

7.2 Literatür sınıfında, katılım ücreti başvuru başına 200 TL’dir. 

7.3 Tek pano sınıfı katılım ücreti 200 TL’dir 

7.4. Başvuru ücretleri herhangi bir nedenle iade edilmez. 

8. KOLEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASI 

8.1 Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü durumlarda koleksiyonların sınıflarında değişiklik yapabilir. 

8.2 Sergi kataloğunda sergiye kabul edilmiş tüm başvurulara yer verilecektir

 . 

9. SERGİ SINIFLARI  

Ankara 2023 Sergisi’nde aşağıda belirtilmiş sınıflarda koleksiyonlar kabul edilecektir.  9.1 Yarışma Dışı Katılımlar:  

9.1.1 Onur Divanı: 

9.1.1.1 Uluslararası sergilerde(FIP FEPA patronajlı) en az bir büyük altın madalya, Balkan Sergi’lerinde “Balkan Büyük Ödülü” veya “Balkan Uluslararası Ödülü”, ulusal sergilerde “Büyük Onur Ödülü” almış koleksiyonlar bu sınıfta sergilenir. 

9.1.1.2 Organizasyon Komitesi tarafından, filatelik bilgi ve görgünün arttırılması amacıyla sergiye davet edilecek koleksiyonlar da bu sınıfta sergilenir. 

9.1.2 Jüri Koleksiyonları: 

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından seçilecek olan sergi jürisine ait  koleksiyonlar, bu sınıfta sergilenir. 

 • 1.3Resmi Katılımlar: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (T.C. Posta ve

Telgraf Teşkilatı Müzesi), Pul basımı yapan matbaalar, Pul grafiklerine ait koleksiyon ve materyaller, bu sınıfta sergilenir. 

 • Yarışma Sınıfları Katılımları: 
  • Onur Sınıfı: 

Uluslararası sergilerde (FIP FEPA patronajlı)en az bir altın madalya, Balkan

Sergileri’nde en az bir büyük altın madalya veya en az iki altın madalya, ulusal sergilerde “Büyük Milli Ödül” veya en az iki büyük altın madalya almış olan koleksiyonlar bu sınıfta yarışırlar. 

 • Yarışma Sınıfları: 

Sınıf 1-Geleneksel Filateli 

Sınıf 2-Posta Tarihi 

Sınıf 3-Posta Antiyeleri 

Sınıf 4-Aerofilateli

Sınıf 5-Tematik Filateli 

Sınıf 6-Maximafili 

Sınıf 7-Filatelik Literatür 2013 sonrası yayınlanmış dergi, katalog, makale ve kitaplar bu sınıfta yarışırlar. Her yıl çıkan kataloglar ve birden fazla ciltli yayınlar için çıkış yılı sınırlaması yoktur. 

Sınıf 8Fiskal  

Sınıf 9-Açık Filateli 

Sınıf 10– “Bir Pano” koleksiyonlar, hangi yarışma sınıfından katılıyorsa (filatelik literatür sınıfı  dışında) katıldığı sınıfın kuralları ile değerlendirilecektir.  Sınıf 11– Modern Filateli 

Sınıf 12-Kartpostal ve Efemera  Sınıfı 

 1. Ankara 2023 JÜRİSİ 
 1. Jüri Onursal Başkanı : M. Ziya Ağaoğulları 

        Jüri Başkanı               : Arman Arıkan 

        Jüri Sekreteri              : Muzaffer Arda

Jüri üyeleri TFDF tarafından açıklanacaktır.

 1. Jüri kararları kesin olup bunlara itiraz mümkün değildir. 

11. ÖDÜLLER VE MADALYALAR  

11.1 Ödüller: 

Milli Büyük Onur Ödülü 

Milli Büyük Ödülü 

11.2 Madalyalar: 

Büyük Altın Madalya (95 ve üstü puan) 

Altın Madalya (90-94 puan) 

Büyük Vermey (85-89 puan) 

Vermey Madalya (80-84 puan) 

Büyük Gümüş Madalya (75-79 puan) 

Gümüş Madalya (70-74 puan) 

Bronz-Gümüş Madalya (65-69 puan) 

Bronz Madalya (60-64 puan) 

Madalyaların tümü değersiz madenden olacaktır. 

Ayrıca sergiye her katılan, bir diploma veya katılım belgesi alacaktır. 

12. “BİR PANO” KOLEKSİYONLAR  

“Bir Pano” koleksiyonların amacı, yeni koleksiyonerleri yüreklendirmek ve mevcut ileri koleksiyonerlerin de birden fazla panoda gösterilemeyecek konulardaki koleksiyonlarını sergilemelerini sağlamaktır. 

12.1 “Bir Pano” koleksiyonlar, tüm FIP koleksiyon sınıflarında (filatelik literatür dışında) bir pano olarak gösterilebilir.

12.2 Konuların bir panoda anlatılabilir olması gereklidir.Örneğin, Osmanlı posta tarihini bir panoda anlatmak mümkün değildir, öte yandan Sivrihisar ilçesinin posta tarihi bir pano için uygun bir konudur. Daha önce etütleri yapılmış çok uzun bir seri olan Ayyıldız Pullarını bir panoda anlatmak uygun değildir ancak 10. Yıl Serisi bir pano için uygundur. Yine başka bir örnek olarak, Osmanlı Ticaret Yaşamı bir pano için uygun değilken, İpek Kozası Ticareti bir pano için uygun bir konudur

12.3 Bir koleksiyoner daha önce yarışma sınıfında 5 veya daha fazla pano ile gösterdiği koleksiyonunu veya koleksiyonunun içinden malzemeleri aynı başlıkla 1 pano olarak gösteremez.

12.4 “Bir Pano” koleksiyonların değerlendirme ölçütü ait oldukları sınıfa göre yapılır.

12.5 “Bir Pano” koleksiyonlar, aldığı derece ne olursa olsun, Milli Büyük Ödüle aday olamazlar. 

13 AÇIK SINIF ÖZEL KURALLARI

13.1 Açık Sınıf: Açık sınıf koleksiyonların amacı FlP’in geleneksel koleksiyonların dışında gördüğü filatelik olmayan malzemelerin de belli bir standart içinde sergilenmesini sağlamaktır. Daha önce FIP tarafından deneysel olarak kabul edilen bu sınıf Jakarta’da 24 Haziran 2012’de yapılan 72.  FIP Kongresi kararıyla yarışma sınıfı olarak kabul edilmiştir.

13.1.1 Açık sınıfta koleksiyonerler en az 3, en fazla 8 pano koleksiyonlarını sergileyebilirler. Yani geleneksel koleksiyonların alt limiti olan 5 pano zorunluluğu bu sergi için 3 panodur. FIP kararı ile 5 olan üst pano sınıfı 8 olmuştur. Geçmiş Milli Sergilerde puan olarak 85 ve üstünü alan koleksiyonların 8 pano olarak bu sergiye katılma hakları vardır.

 13.1.2 Bir koleksiyoner, yarışma sınıfında daha önce sergilediği koleksiyonunu daha az pano sayısında gösteremez. 

13.1.3 Filatelik olmayan malzemenin oranı FIP kurallarında en fazla %50 dir. TFDF bu konuda milli sergilerde FIP kurallarına uymaktadır. 

13.1.4 Filatelik olmayan malzemenin ne olduğu tamamen koleksiyonerlerin seçimine ve yaratıcılığına kalmıştır. Ancak malzemelerin orijinal olması gerekli olup fotokopiler kabul edilmeyecektir. (Sosyal tarih malzemeleri, makbuzlar, reklam etiketleri, fotoğraf, telefon kartları, para, faturalar, jeton, kartpostal, bilet, piyango, gazete vs…) 

13.1.5 Filatelik olmayan malzemelerin kimyasal madde içermemesi, biyolojik zararı olmaması ve kalınlığın 5 mm’yi geçmemesi gereklidir. 13.1.6 Çift taraflı malzemelerde, orijinal olarak sergilenen taraf esas alınacaktır. Orijinal malzemenin arka yüzü fotokopisi %20 küçültülerek gösterilir. 

13.1.7 Konunun önemi bir jüri değerlendirme ölçütü değildir. 

13.1.8 Filatelik olmayan malzemenin filatelik malzeme ile nasıl bağlandığı ve kullanıldığı ve kullanımdaki yaratıcılık, özgünlük bir jüri değerlendirme ölçütüdür. 

13.1.9 Akraba olmamak şartıyla iki farklı kişi ortak koleksiyon sergileyebilir.  13.1.10 Açık Sınıfta Değerlendirme 

Konunu geliştirilmesi ve Önem  30 puan  
 Başlık,Plan10 puan 
– Plan ve geliştirme20puan   
Araştırma ve bilgi  35 puan
 Filatelik Bilgi ve araştırma    20 puan 
 Filatelik olmayan bilgi ve araştırma  15 puan 
Malzeme  30 puan
 Kondisyon10 puan 
 Nedret20 puan 
Takdim  5 puan
    
Toplam  100 puan
    
 14.KARTPOSTAL SINIFI  

14.1. Posta sisteminde taşınan ve posta hizmeti için posta idareleri dışındaki kişi, kurum ve şirketlerin yayınladığı, matbaa baskısı veya foto grafik metotla çoğaltılmış resimli posta kartları, fotokartlar ve yaklaşık kartpostal ebatlarındaki postadan geçmiş fotokartlar ve yaklaşık kartpostal ebatlarındaki postadan geçmiş fotoğrafların sergilenebilmesi amacıyla TFDF ‘ANKARA 2008 MİLLİ PUL SERGİSİ’ de başlayarak deneysel bir yarışma sınıfı açmıştır.

Federasyonumuzun 2008 den bu yana deneysel sınıf olarak tüm Milli sergilerde yer verdiği bu sınıf FIP 2019 ÇİN sergisinde  bu sınıfı resmi sınıf olarak kabul edilmiştir.

 • Bu koleksiyonlar konu, bölgesel, dönemsel, tematik, editöre göre, artiste, baskı tekniğine, kullanım türüne göre veya burada yazılmamış farklı bir şekilde gruplanıp sergilenebilir. 

14.2 -Kartpostal sınıfına koleksiyonerler en az 1 en fazla 5 pano ile katılabilirler.

 • Koleksiyonlara filatelik malzeme konulması zorunluluğu yoktur. Tamamen damgasız kartlardan oluşmuş bir koleksiyon da sergilenebilir. 

        -Kartpostal koleksiyonlarında oranı % 10’u geçmemek kaydı ile  seçilen konuyla ilgili başlıklı zarf, orijinal fotoğraf, konuyla ilgili fatura, reklam ve ilgili malzeme konulabilir. 

       -Değerlendirme efemera sınıfı ile aynıdır.

15. EFEMERA SINIFI

Kısa süreli kullanılan ve kullanım sonunda atılan geçici, basılı veya el yazısı ile oluşturulmuş belgelere Efemera diyoruz. Efemeraların bir filateli sergisinde kullanılabilmesi için filateli sergileri pano/sayfa ebatları ile sınırlı olması, iki boyutta sunulması gerekmektedir.

Örneğin: bir deterjan kutusu veya bir gıda paketi sergilenirken paketin kenarlarından patlatılarak iki boyuta indirilmesi gerekmektedir. Efemera koleksiyonları nasıl düzenlenir: örnek olarak tipoloji, kronoloji, sosyal içerik, baskı yöntemleri veya burada yazılmayan ama mantıksal bir gelişim gösteren bir şekilde düzenlenmelidir.

Piyango biletleri, makbuzlar, ulaşım biletleri, karne, aferin , dergiler gazeteler, her türlü kutu, fotoğraf ,kartpostal, kimlikler  etiket, küçük boy posterler, ambalaj malzemeleri , faturalar, imzalı mektuplar ve bunlar gibi malzemeler birer efemeradır.

15.1 Konunun orijinalliği (fikir) bir değerlendirme ölçütü olup, konunun önemi bir jüri değerlendirme ölçütü değildir. 

15.2 Efemera Koleksiyonlarında Pul ve Para birer efemera değildir. Filatelik malzemeler %15 i geçmemek kaydı ile kullanılabilir.

 Başlangıç sayfası ve plan gerekmektedir

15.3 Kartpostal ve Efemera sınıfında değerlendirme ve madalyalar:

Orijinallik(fikir),plan   30 puan
ve konunun işlenişi   
 Fikir, Plan10 puan 
 Kanunun İşlenişi20 puan 
Bilgi ve Araştırma  35 puan
Kondisyon ve Nedret  30 puan
 Kondisyon10 puan 
 Nadirlik10 puan 
 Temininde Güçlük5 puan 
 Doğru filatelik malzeme kullanımı   5 puan   
Takdim  5 puan
    
TOPLAM  100 PUAN

-Kartpostal sınıfı, madalyaları FEPA’da geçerlidir.

-Efemera Sınıfı koleksiyonlar TFDF’de geçerlidir.

-Aldığı derece ne olursa olsun, Milli Büyük Ödüle aday olamazlar.

– TFDF Büyük ödülüne ne aday olabilirler.

-Özel ödül ve Jüri tebriki alabilirler.

-Madalyalar:

Altın madalya : 90 ve üstü puan

Vermey madalya : 80-89 puan 

Gümüş madalya : 70-79 puan 

Bronz madalya : 60-69 puan 

16. MODERN FİLATELİ  

FIP tarafından ‘Promosyonel Sınıf ‘ diye de adlandırılan ‘Modern Filateli’ sınıflarında sergilendiği zaman değerlendirme kriterleri içinde bir olumsuz rekabete uğrayacak modern malzemenin de sergilenebilmesi ve yarışmalara kabul edilmesi ve sınıfı içinde madalya alabilmesi içindir. Amaç yeni koleksiyoner kazanmak ve organizasyon komiteleri aracılığıyla filateliye yeni açılımlar sağlamaktır. Prag 2018 FEPA Kongresinde alınan karar gereği, Modern Filatelide kapsama alınan 20 yıllık period her yıl değiştiği için koleksiyonerlerde kafa karışıklığına yol açtığı, bu nedenle 5 yıllık periodlar halinde değişiklikler yapılmasına, yani 1998 yılında sergilenen bir koleksiyonun 2023’e kadar aynı başlangıç tarihi ile sergilene bilmesine karar verilmiştir.

16.1 Modern Filateli Sınıfında yalnız Geleneksel, Posta Tarihi ve Posta Antiyesi koleksiyonları kabul edilmektedir.

16.2 Bu sınıfta, serginin yapılacağı yıldan 20 yıl öncesi zaman aralığındaki koleksiyonlar kabul edilecektir. Ankara 2023  Sergisi  için 2003-2023 aralığındaki emisyonlarla hazırlanmış koleksiyonlar ‘Modern Filateli’ sınıfında değerlendirilecektir.

16.3. ‘Modern Filateli’ sınıfında en az 3, en fazla 5 pano koleksiyonlarını sergileyebilirler. Yani geleneksel koleksiyonların alt limiti olan 5 pano zorunluluğu bu sınıf için 3 panodur. 

16.4 Değerlendirme ve Madalyalar kendi sınıfındaki kriterlere göre yapılacaktır. Örneğin ‘1996 den bu yana Türkiye Cumhuriyeti Posta Antiyeleri’ konulu bir koleksiyon Antiye Sınıfı nasıl değerlendiriliyorsa aynı şekilde

değerlendirilecektir. FIP resmi sitesinde verilen bilgiye göre: Pano kısıtlaması, önem ve gelişme açısından değerlendirildiğinde bu sınıfta “Büyük Altın” ve

“Altın” madalya almak henüz mümkün değildir. 

16.4 Madalyalar: 

Büyük Vermey (85-89 puan) 

Vermey Madalya (80-84 puan) 

Büyük Gümüş Madalya (75-79 puan) 

Gümüş Madalya (70-74 puan) 

Bronz-Gümüş Madalya (65-69 puan) 

Bronz Madalya (60-64 puan)

17. PANOLAR VE EBATLAR 

17.1 Sergide her biri şeffaf koruyuculu, yüksekliği 29.5 cm, genişliği ise 24.5 cm’yi geçmeyen 16 föy kapasiteli ve 4 sıralı panolar kullanılacaktır. 

17.2 Sergide, yukarıda belirtilen boyutlardan daha büyük sayfalar kabul edilebilir, ancak bunlar standart boyutların katları olmalı ve Organizasyon Komitesine önceden bildirilerek onay alınmalıdır. Föy numaraları tercihen ön yüz, sağ alt köşede olmalıdır. 

17.3 Ayrılan pano sayısına ve boyutlarına sığmayan koleksiyonlar sergilenmeyecek ve değerlendirilmeyecektir. Organizasyon Komitesi bu çeşit koleksiyonlardan sorumlu tutulamaz. 

18. PANO SINIRLAMASI  

Katılımcılar sınıfına ve geçmiş ödüllerine göre 5 ve 8 pano olarak başvuracaklardır. Başvuru pano sayısını geçerse, Organizasyon Komitesi FIP kurallarına göre kısıtlama yapacaktır. 

19. EKSPER SERTİFİKASI  

19.1 Tüm sergiler TFDF Filateli Eksper Komitesi (FEK)tarafından atanmış Eksperler tarafından incelenecek ve sahte ve taklit malzemeler bir rapor halinde komiserlere bildirilecektir. 

19.2 Mevcut eksper raporları föylerin arkasına konulmalı veya “E” harfi ile belirtilen bir dosyada komiserler aracılığı ile teslim edilmelidir. 

19.3 Geçerli sertifikalar:Türk filatelisi ile ilgili tüm malzemeler için; İSFİLA+TFDF sertifikalarıile, Federasyon Eksper Komitesi (FEK) tarafından akredite edilmiş eksperlerin kurum veya şahıs sertifikaları ve yabancı filatelik malzemeler için olan uluslararası sertifikalar, TFDF tarafından kabul edilmektedir. 

20. KURALLARA UYMA ANLAŞMASI  

Sergi sahiplerinin başvuru formlarındaki imzaları, tüm FIP ve sergi özel kurallarını kabul ettikleri anlamına gelmektedir. 

21. SİGORTA VE GÜVENLİK  

21.1 Sergi Organizasyon Komitesi, serginin güvenliği için gerekli tedbirleri alacaktır. 

21.2 T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu, Sergi Organizasyon Komitesi, yardımcı komiteler herhangi bir nedenle koleksiyonların sergi yerinde tamamen veya kısmen hasar görmesinden veya kaybından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

21.3Koleksiyon sahipleri teşhir ettikleri koleksiyonlara “allrisks” sigorta ettirmeye mecburdurlar. Aksi şekilde davranan koleksiyonerler koleksiyonun kaybından ve hasarından dolayı Organizasyon Komitesini mesul tutamazlar ve herhangi bir hüküm veya cezai talepte bulunamazlar. 

22.GENEL KONULAR  

22.1 Sergi salonuna giriş ücretsizdir. Her koleksiyon sahibine ücretsiz olarak bir katalog verilecektir. 

22.2 Yarışmada öncelikle bu yönetmelik, yönetmeliğin yetersiz kaldığı yerlerde ise ilgili FIP kuralları geçerlidir. 

22.3 Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde bu yönetmelikte değişiklik yapabileceği gibi, yönetmeliğin yorumlanmasından çıkabilecek anlaşmazlıklarda da kararı kendisi verecektir. 

23. İLETİŞİM ADRESLERİ  

Sergi Genel Sekreteri- Arman ARIKAN  Adres: Galipdede Cad. No: 43 Beyoğlu İstanbul 

GSM: 0 (532) 213 23 85; e-posta: arman_arikan@hotmail.com  Sergi Genel Komiseri ve Sekreteri Yardımcısı – Muzaffer ARDA   GSM: 0 (533) 348 47 22; e-posta: muzafferarda@hotmail.com