XIX Balkanfila Pul Sergisi

XIX Balkanfila Pul Sergisi 12-14 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad Şehrinde yapılacaktır. Bu serginin komiseri olarak TFDF tarafından Muzaffer Arda
görevlendirilmiştir.

Sergide yer alacak koleksiyon sınıfları : Geleneksel, Posta tarihi, Tematik,
Aerofilateli, Astrofilateli, Maksimafili, Antiye, Fiskal, Kartpostal, Literatür ve Tek Pano (1-3 panoya kadar)
Başvuruda bulunacak koleksiyonların milli sergilerde minimum Vermeil madalya
alması gerekmektedir. İlk/yeni katılımlar için koleksiyonun kalitesi konusunda Komiserin onayı gereklidir.
1 kişi en fazla 2 koleksiyon ile katılabilir ve bu katılım aynı sınıfta olamaz Literatür için bu kısıtlama geçerli değildir
Literatürler ise yayın tarihi 1 Ocak 2016 sonrası yayınlanmış olması şartı yer
almaktadır.
Başvurularınızı en geç 10 Mart 2023 tarihine kadar muzafferarda@hotmail.com adresine yapmanızı rica ederim.