Milli Sergi Tüzüğü

……………………………………MİLLİ SERGİ TÜZÜĞÜ
1) SERGİNİN AMACI:
-Ülkemizde pul toplayan, pul koleksiyonu yapan, filatelist veya pul merakı olan insanları bir araya getirecek
bir ortam yaratarak birbirlerini tanımalarını sağlamak.
-Bu sayede pul koleksiyonculuğu ve filateliyi geliştirmek, ülkeye yeni filatelistler kazandırmak.
2) ORGANİZASYON, TARİH VE MEKAN:
-………………………………………..sponsorluğunda/sponsorluklarında Türkiye Filateli Dernekleri
Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan “…………………………Milli Sergisi”, Organizasyon
Komitesi tarafından yönetilecektir.
-“…………………Milli Sergisi” …………………..tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
-Milli Sergi, … Salonunda gerçekleştirilecektir. Sergide ………….adet pano yer alacaktır.
3) YÖNETMELİK:
-Sergide F.I.P. Genel Yönetmeliği geçerlidir. (GREX)
-Sergide koleksiyonların değerlendirilmesinde F.I.P. tarafından hazırlanan ilgili yönetmelik geçerlidir.
(GREV)
-“………………Milli Sergisi” Tüzüğünde belirtilen kurallar uygulanacaktır.
4) KATILIM KOŞULLARI:

 • Yarışmacı Sergi sınıfı: Sergiye, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonuna bağlı Dernek üyeleri ve
  Organizasyon Komitesi tarafından davet edilen koleksiyonlar katılabilir.
  -Başvuru sahibi, aynı zamanda koleksiyon sahibi olmalıdır.
  -Her koleksiyoner sergiye en fazla 2 koleksiyon ile katılabilir. Bu kural, Organizasyon Komitesi tarafından
  değiştirilebilir.
  -F.I.P. kuralları gereğince, koleksiyoner önceki sergilerde en az “Büyük Vermey Madalya 85 puan” almış ise,
  dilerse koleksiyonunu 8 pano olarak sergileyebilir. 8 pano olarak sergilenen koleksiyon 5 panoya geri
  dönemez. Koleksiyonunu 8 pano sergileme hakkı kazanan koleksiyoner, en fazla 2 kez daha ve 36 ay
  içerisinde koleksiyonunu 6 veya 7 pano olarak sergileyebilir. (GREX)
  -Yarışma dışı sınıflar: Sergi Organizasyon Komitesi tarafından davet edilen koleksiyonlar katılabilirler.
  5) SERGİ SINIFLARI:
  A) Yarışma dışı sınıflar
  -Onur Divanı; Uluslararası Sergilerde (F.I.P. veya F.E.P.A. patronajlı) en az 1 Büyük Altın Madalya, Balkan
  Sergilerinde, “Balkan Büyük Ödülü” veya “Uluslararası Balkan Ödülü” veya Ulusal Sergilerde “Milli Büyük
  Onur Ödülü” almış koleksiyonlar bu grupta sergilenir.
  -Jüri Koleksiyonları: Sergi jürisine ait, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından seçilmiş
  koleksiyonlar bu grupta sergilenir.
  -P.T.T. tarafından hazırlanan koleksiyonlar.
  -Diğer yarışma dışı katılan koleksiyonlar.
  B) Yarışma sınıfları:
  -“Milli Büyük Onur Ödülü”
  Milli Sergilerde 2 Büyük Altın Madalya veya “Milli Büyük Ödül” veya F.I.P./F.E.P.A. Patronajlı sergilerde
  1 Büyük Altın Madalya veya Balkan Sergilerinde 1 Büyük Altın Madalya veya en az 2 Altın Madalya kazanmış
  olan koleksiyonlar bu ödüle aday olabilirler. Söz konusu ödülü daha önceki yıllarda kazanmış olan
  koleksiyonlar ikinci kez aday olamazlar.
  -“Milli Büyük Ödül”
  Milli Sergilerde en az 1 Büyük Altın (aynı sergide olabilir) Madalya veya F.I.P./F.E.P.A. Patronajlı sergilerde
  en az 1 Altın Madalya veya Balkan Sergilerinde en az 1 Altın Madalya kazanmış olan koleksiyonlar bu ödüle
  aday olabilirler. Söz konusu ödülü daha önceki yıllarda kazanmış olan koleksiyonlar ikinci kez aday
  olamazlar. -Posta Tarihi Koleksiyonları
  -Geleneksel Filateli Koleksiyonları
  -Antiye Koleksiyonları
  -Fiskal Koleksiyonları
  -Tematik Koleksiyonları
  -Maximafilateli Koleksiyonları
  -Açık sınıf Koleksiyonlar
  Bu sınıftaki koleksiyonlar en az 3, en fazla 8 pano olarak sergilenebilirler. 85 puan ve üstü puan alan
  koleksiyon bir sonraki sergide 8 pano sergileme hakkı kazanır.
  F.I.P. kurallarına göre, Açık Sınıf Koleksiyonlarda filatelik olmayan malzeme kullanma oranı en fazla %50
  olabilir.
  -Efemera Sınıfı Koleksiyonları:
  Efemera Sınıfı koleksiyonlar T.F.D.F. tarafından düzenlenen sergilerde geçerlidir.
  Konunun orjinalliği değerlendirmede ölçü olarak kabul edilir. Önemi, ölçü değildir.
  Pul ve para, efemera olarak kabul edilmez. Filatelik malzeme, koleksiyondaki oranı %15 i geçmemek
  kaydıyla kullanılabilir.
  Başlangıç sayfası ve plan gereklidir.
  Milli Büyük Ödüle ve Milli Büyük Onur Ödülüne aday olamazlar.
  Madalyaları; 90 ve üzeri Altın, 80 ve üzeri Vermey, 70 ve üzeri Gümüş, 60 ve üzeri Bronz Madalyadır.
  -Modern Filateli Koleksiyonları
  Geleneksel, Posta Tarihi ve Antiye sınıflarında koleksiyonlar kabul edilmektedir.
  Sergi tarihinden 20 yıl öncesine kadar olan koleksiyon malzemeleri kullanılabilir.
  Pano sayısı en az 3, en fazla 5 tir.
  F.I.P. kuralları gereği, bu sınıfta Büyük Altın Madalya ödülü verilmemektedir. 60 puan ile 94 puan
  arasındaki madalya ödülleri, diğer sınıflarda olduğu gibidir.
  -Kartpostal sınıfı Koleksiyonları
  Bu sınıfta sergilenecek olan koleksiyonlar en az 1, en fazla 5 pano ile sergilenebilirler.
  Koleksiyonlara filatelik malzeme koyma zorunlu değildir.
  Kartpostal Sınıfı koleksiyonlarına, oranı %10 u geçmemek koşuluyla, konuyla ilgili antetli zarf, orijinal
  fotoğraf, fatura gibi malzemeler konabilir.
  Değerlendirme, Efemera Sınıfı ile aynıdır. Kartpostal Sınıfı koleksiyonlar F.E.P.A. da geçerlidir.
  Milli Büyük Onur Ödülüne aday olamazlar, Milli Büyük Ödüle aday olabilirler.
  Madalyaları; 90 ve üzeri Altın, 80 ve üzeri Vermey, 70 ve üzeri Gümüş, 60 ve üzeri Bronz Madalyadır.
  -Gençlik Sınıfı Koleksiyonları
  10 – 15 yaş 1 – 3 pano
  16 – 18 yaş 2 – 4 pano
  19 – 21 yaş 3 – 5 pano ile katılabilirler. ( Sergi Organizasyon Komitesi, SREV* de belirtilen bu
  gruplandırmaya katılımcı sayısını göz önünde bulundurarak karar verebilir.)
  -Dar konulu Koleksiyonlar
  Bu kategorinin amacı, koleksiyonerleri motive ederek, gerçekten malzeme kısıtlılığı olan konularda
  koleksiyon yapılmasını sağlamaktır.
  Daha önceki sergilere 5 / 8 pano ile katılmış koleksiyonlardan 1 pano seçilerek hazırlanmış koleksiyonlar
  bu sınıfta yarışamaz.
  Yeterli filatelik malzeme olma durumunda, 1 pano olan koleksiyon 2 veya en fazla 3 panoya kadar
  yükseltilebilir.
  Bir pano koleksiyonlar, ait oldukları sınıfa göre değerlendirilir ve bu koleksiyonlar, aldığı dereceye
  bakılmaksızın “Milli Büyük Odül” için aday olamazlar. -Filatelik Literatür:
  Filatelik Kitap ve Araştırmalar ( 3 yıldan önce veya sergi yılında yayınlanmamış olmalı)
  Periyodik yayınlanan magazinler ve kataloglar ( 2 yıldan önce yayınlanmamış olmalı.)
  6) JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜLLER:
  -Jüri, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ve Organizasyon Komitesi tarafından belirlenir.
  -T.F.D.F. veya Organizasyon Komitesi, belirli sayıda stajyer (apprentice) jüri belirleyebilir.
  -Yarışma dışı sınıfta katılanlara uygun birer hatıra ödülü verilir.
  -Yarışma sınıfında verilecek olan ödüller aşağıda belirtilmiştir;
  Büyük Altın Madalya (95 puan ve üstü)
  Altın Madalya ( 90 – 94 puan)
  Büyük Vermey Madalya (85 – 89 puan)
  Vermey Madalya (80 – 84 puan)
  Büyük Gümüş Madalya (75 – 79 puan)
  Gümüş Madalya (70 – 74 puan)
  Gümüş Bronz Madalya (65 – 69 puan)
  Bronz Madalya (60 -65 puan) Ödüller, sertifikaları ile birlikte takdim edilir. 60 puanın altında değerlendirilen koleksiyonlara sadece
  katılım sertifikası verilir.
  -Özel ödüller, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ve Organizasyon Komitesi tarafından belirlenir.
  7) PANO TAHSİSLERİ:
  Pano ölçüleri, standart A4 föyü boyutlarında yan yana ve alt alta 4 x 4 = 16 föy alacak şekilde
  tasarlanmıştır.
  F.I.P. tarafından belirlenen sergi föyü ölçüleri:
 • A4 (21 X 29,7 cm) veya (23 x 29 cm), bir sırada 4 föy.
 • A3 (42 X 29,7 cm) veya (46 x 29 cm), bir sırada 2 föy.
 • 31 x 29 cm, bir sırada 3 föy.
 • Föyler beyaz veya açık renkli olmalıdır.
  8) SERGİ BAŞVURUSU VE KABUL KRİTERLERİ:
  -Koleksiyoner birden fazla koleksiyon ile katılıyorsa, her koleksiyon için ayrı başvuru formu doldurarak,
  belirlenmiş olan yollardan ve tarihler aralığında, “Sergi Komiserliği”ne iletmekle yükümlüdür.
  -Sergi Organizasyon Komitesi, üst otorite olarak; neden göstermeden koleksiyonu kabul etme/red etme
  yetkisine sahiptir.
  -Başvuru formu ile birlikte koleksiyonun “Giriş sayfası” da Sergi Komiserliğine iletilir.
  -Daha önce Milli Sergi, Balkanfila, F.E.P.A. veya F.I.P. Sergilerine katılmış ve derece almış koleksiyonlar
  için geçerli olmak üzere; bu koleksiyonlarda yer alan filatelik malzemeler, koleksiyonerin aynı sınıftaki yeni
  koleksiyonunda; malzeme adedi olarak en fazla %20 oranında yer alabilir. Bu kuralın uygulanması;
  koleksiyonerin kendisi, Sergi Komiserliği ve T.F.D.F. tarafından atanmış olan Sergi Denetleyicisi /
  Danışmanının ortak sorumluluğundadır.
  -Koleksiyoner, gerçek adını Sergi Komiserliğine bildirmek şartıyla, sergiye takma isimle de katılabilir.
  -Koleksiyonların sergi için kabul veya red bilgisi belirlenen tarihler içinde, Sergi Komiseri tarafından
  koleksiyonere bildirilmek zorundadır.
  -Her koleksiyon, başvuru formunda belirtilen adıyla Sergi Kataloğunda yer alır.
  9) KOLEKSİYONLARIN GÜVENLİĞİ:
  -Koleksiyonların sergi alanındaki trezör odasında komiserlerden teslim alınmasından, yine trezör odasında
  komiserlere teslimine kadar, Organizasyon Komitesi sorumluluğundadır. Organizasyon Komitesi,
  koleksiyonlarda getirilme, asılma, toplanma, götürülme sırasında olabilecek kaybolma, zarar görme vb.
  durumlarından sorumlu değildir.